Inside the Yellow Cocoon Shell

Bên Trong Vỏ Kén Vàng

Director: Pham Thien An
Country: Vietnam, Singapore, France, Spain

2023 | 182 min. | Vietnamese

Cast_ Le Phong Vu, Nguyen Thi Truc Quynh, Nguyen Thinh, Vu Ngoc Manh Camera_ Dinh Duy Hung Producer_ Jeremy Chua, Tran Van Thi